Kontakt


L. Novomeského 1350/114

905 01 Senica

IČO: 44 853 661

DIČ: 1045 555 181 (Nie som plátca DPH.)


Obchodné informácie: info@modelarstvo.eu

Objednávky: len cez objednávkový formulár !!!

Telefón: +421 0918 826 214 od 8:00-18:00*

* platí len cez pracovné dni


Bankové spojenie: Československá obchodná banka a.s.

číslo účtu: 4008 584 395/7500

typ: EUR

SWIFT/BIC kód: CEKOSKBX

IBAN: SK17 7500 0000 0040 0858 4395

Hl. sídlo banky: Michalská 18, 815 63 Bratislava